۶ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: دیگر تنها نیستم

✍️ شاملو،در کوچه مردی به خاک افتاد در خانه زنی گریست

در کوچه مردی به خاک افتاد در خانه زنی گریست در گاهواره کودکی لبخندی زد… «شاملو»

ویدیو شاخص

دسته ها