۱ فروردین, ۱۴۰۲

بایگانی برچسب ها: دیگر تنها نیستم

✍️ شاملو،در کوچه مردی به خاک افتاد در خانه زنی گریست

در کوچه مردی به خاک افتاد در خانه زنی گریست در گاهواره کودکی لبخندی زد… «شاملو»

ویدیو شاخص

دسته ها

بایگانی شمسی