۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: رانندگان کامیون

تجمع اعتراضی رانندگان کامیونهای وارداتی در تهران

خیابان پاستور در برابر درب ریاست جمهوری در اعتراض به هزینه گمرک و اسقاط کامیونهای خریداری

ویدیو شاخص

دسته ها