۲۴ فروردین, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: رانندگان

آزادی ۱۰ نفر از رانندگان بازداشت شده خطوط بی آرتی شرکت واحد

روز چهارشنبه چهارم خرداد ده نفر از رانندگان خطوط بی آرتی که در اعتصاب روزهای ۲۶و ۲۷ اردیبهشت ماه دراعتراض به عدم افزایش دستمزد (۱۴۰۱) دستگیر شده بودند با قرار کفالت دویست میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شدند. در اعتصاب رانندگان شرکت واحد حدود سی نفر توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند که در طی […]

ویدیو شاخص

دسته ها