۶ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: رتبه بندی

رتبه‌بندی معلمان در گروگان سیاست ✍عزیز قاسم زاده /فعال صنفی معلمان

  داستان حکایت رتبه‌بندی معلمان را وقتی به جد و دقیق مرور می‌کنیم، نمونه‌ی مناسبی است از نوع و تلقی حکمرانی در ایران و میزان احترامی که تصمیم سازان نه فقط برای مخاطب وعده‌های خود که برای خود، قائل می‌شوند. کسانی که در جلوی دوربین‌ها می‌آیند و از مصوبات مختلف و وعدهای رنگین و شیرین […]

ویدیو شاخص

دسته ها