۱۷ مرداد, ۱۴۰۱

بایگانی برچسب ها: رضا شهابی

جان دو فعال کارگری و یکی از فعالین معلمان در خطر است

یکشنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۱ امروز نوزدهم تیرماه بیست وهشت روز است #رضا شهابی در اعتصاب غذا میباشد و نوزده روز از اعتصاب غذای #حسن سعیدی میگذرد و همچنین سیزدهمین روز اعتصاب غذای #محمد علی زحمتکش از فعالین معلمان میگذرد که حال این معلم زندانی وخیم گزارش شده ، همچنین دو فعال سندیکای کارگران شرکت واحد […]

ادامه اعتصاب غذای رضا شهابی در بیستمین روز و حسن سعیدی در دهمین روز

امروز یازده تیرماه رضا شهابی در بیستمین روز اعتصاب غذایش تماس بسیار کوتاهی که فقط به قصد رساندن صدایش بوده برقرار کرده و حتی خانواده ایشان موفق نشده اند درمورد سلامتی اش سوال کنند، گویا بازجو فقط قصد داشته به خانواده شهابی بگوید رضا هنوز میتواند حرف بزند. صدای ضعیف رضاشهابی گویای شدت ضعف جسمانی […]

جان رضا شهابی در خطر است

تماس رضا شهابی فعال کارگری زندانی در شب گذشته از بند ۲۰۹ زندان اوین. هشت وسی دقیقه شب ۲۹ خرداد رضا شهابی فعال سندیکایی که مدت هفت روز است در اعتصاب غذا میباشد از بند ۲۰۹ زندان اوین در تماسی تلفنی در حالی که شدت ضعف در صدایش کاملا مشهود بود، اعلام کرد بازجویی ها […]

رضا شهابی بازداشت شد

بنابر خبر منتشرشده، امروز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد توسط مأموران وزارت اطلاعات در منزل شخصی‌اش بازداشت شده است.  

ویدیو شاخص

دسته ها

بایگانی شمسی