۱ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: رمز ارز

تجمع شماری از مالباختگان شبکه‌ی رمز ارز کینگ مانی

امروز چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰، شماری از مالباختگان شبکه‌ی رمز ارز «کینگ مانی»، در مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی واقع در مشهد، دست به تجمع اعتراضی زدند. شهروندان حاضر در این تجمع، خواهان برگرداندن سرمایه های از دست رفته خود هستند.

مالباختگان شبکه‌ی رمز ارز «کینگ مانی»، در تهران، دست به تجمع اعتراضی زدند.

 جمعی از مالباختگان شبکه‌ی رمز ارز «کینگ مانی»، در مقابل درب مجتمع آموزشی شبکه بادران واقع در تهران، دست به تجمع اعتراضی زدند. شهروندان حاضر در این تجمع، با سر دادن شعارهایی خواهان برگرداندن سرمایه های از دست رفته خود شدند. امروز چهارشنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۰،  

ویدیو شاخص

دسته ها