۱ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: رنج

✍️بکتاش آپتین،ما اهالی رنج بودیم و در کارخانه

ما اهالی رنج بودیم و در کارخانه با پیراهن‌هایی پرشور عرق می‌ریختیم ما نقاط مشترک فراوانی داشتیم و فقر در سفره‌های باریک‌مان پهن بود اما راز بین اعداد و کلمات را می‌شناختیم پس جدایمان کردند تعدادی از ما در انفرادی و تعدادی دیگر نیز در انفرادی بودیم اما همچنان نقاط مشترک فراوانی داشتیم و هر […]

ما اهالی رنج بودیم و در کارخانه با پیراهن هایی پرشور

« ما » … ما اهالی رنج بودیم و در کارخانه با پیراهن هایی پرشور عرق می ریختیم ما نقاط مشترک فراوانی داشتیم و فقر در سفره های باریک مان پهن بود اما راز بین اعداد و کلمات را می شناختیم پس جدایمان کردند تعدادی از ما در انفرادی و تعدادی دیگر نیز در انفرادی […]

ویدیو شاخص

دسته ها