۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: روز کارگر

🎼 سرود «روز کارگر»

دست تو زخمی، دست من پینه تو داس خشمی، من پتک کینه بازو به بازو، در فصل پیکار با خشم و کینه، با پرچم کار باید دوباره برزگر شد باید دوباره کارگر شد باید درو کرد، باید که کوبید باید دوباره، از ریشه روئید  

ویدیو شاخص

دسته ها