۱ فروردین, ۱۴۰۲

بایگانی برچسب ها: روشنایی

در راه‌های روشنایی……

در راه‌های روشنایی تنها يک دين يک قانون يک باور و يک حق وجود دارد که در اينجا و در همه جا يكی است: کارِ کارگر! «ناظم حکمت»  

ویدیو شاخص

دسته ها

بایگانی شمسی