۶ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: زاینده

تداوم تجمع‌های شبانه کشاورزان و مردم اصفهان در بستر خشک زاینده‌رود….

تداوم تجمع‌های شبانه کشاورزان و مردم اصفهان در بستر خشک زاینده

ویدیو شاخص

دسته ها