۵ اردیبهشت, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: زمستان

و ما زمستان دیگرى را سپرى خواهیم کرد

‏ و ما زمستان دیگرى را سپرى خواهیم کرد با عصیان بزرگى که در درونمان هست و تنها چیزى که گرممان مى‌دارد، آتش مقدس امیدوارى‌ست ناظم حکمت ‌

ویدیو شاخص

دسته ها