۵ اردیبهشت, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: زنان ژیوانو

 بیانیه‌ی زنان ژیوانو،ما تمام نخواهیم شد!

 بیانیه‌ی زنان ژیوانو،ما تمام نخواهیم شد! حق به فرد در جامعه اعطا می شود و تنها شرط اعطای حقوق اساسی به همه به صورت برابر بایستی عضویت در جامعه باشد. انسان زدایی از زنان در قالب قوانین تبعیض آمیز و سلطه فرهنگ ضد زن و به حاشیه راندن نیمی از پتانسیل نیروی اجتماعی همچنان به […]

ویدیو شاخص

دسته ها