۶ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: ساعت اعدام

ساعت اعدام

ساعت اعدام در قفل در کليدی چرخيد لرزيد بر لبانش لبخندی چون رقص آب بر سقف از انعکاس تابش خورشيد در قفل در کليدی چرخيد بيرون رنگ خوش سپيده دمان ماننده‌ی يکي نُت گمگشته می‌گشت پرسه پرسه زنان روی سوراخ های نی دنبال خانه اش . . . در قفل در کليدی چرخيد رقصيد بر لبانش […]

ویدیو شاخص

دسته ها