۱۵ اسفند, ۱۴۰۲

بایگانی برچسب ها: سخنرانی

سخنرانی محسن عمرانی فعال جنبش معلمان در تجمع بوشهر

ضرورت حمایت از کارگران فولاد و هفت تپه و ایجاد همبستگی همه مزدبگیران ۳ اسفند ۱۴۰۰  

ویدیو شاخص

دسته ها