۱ تیر, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: سرود آبان

🎼 سرود آبان

ای کارگر از کار تو کاخ ستم به پا و خود گرسنه‌ای با حاصل رنجت بگو از بیش و کم در این جهان چه برده‌ای برخیز و با دستان خود از ریشه تیشه زن به پیکر ستم با اتحاد با انقلاب فردای سرنوشت خود زنی رقم از خشم مادران و ناله‌ی گرسنگان از نعره‌های بی […]

ویدیو شاخص

دسته ها