۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: سرود راه صمد

سرود “راه صمد”

ای تو پیشاهنگ رفتن در شب سرد زمانه در ارس چون گل نشانده گرمی خونت نشانه ببین صمد که راه تو شد ره هر رودخانه کلام تو، کتاب تو، می‌رود خانه به خانه…  

ویدیو شاخص

دسته ها