۳ تیر, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: سرود طوفان

سرود “طوفان”

اجرای سرود توسط گروه کر ارتش سرخ ۱۹۲۴ این سرود در اصل بین سال های ۱۸۷۹ تا ۱۸۸۳ بوسیله سوسیالیست های لهستان سروده شده است. سرود «طوفان» این سرود در اصل بین سال های ۱۸۷۹ تا ۱۸۸۳ بوسیله سوسیالیست های لهستان سروده شده است. برگردان:جهان.ع _____ تاریکی و تباهی با تمام قوا به جانمان افتاده […]

ویدیو شاخص

دسته ها