۲۴ فروردین, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: سرود «پیکار مقدس

سرود «پیکار مقدس»

این سرود از شاهکارهای ماندگار علیه فاشیسم هیتلری تصنیف آن توسط واسیلی لیبیدیف کوماج و موسیقی اش توسط الکسندر الکسندروف در اوج جنگ جهانی دوم در سال1941

ویدیو شاخص

دسته ها