۷ تیر, ۱۴۰۱

بایگانی برچسب ها: سرود

🎼 سرود «روز کارگر»

دست تو زخمی، دست من پینه تو داس خشمی، من پتک کینه بازو به بازو، در فصل پیکار با خشم و کینه، با پرچم کار باید دوباره برزگر شد باید دوباره کارگر شد باید درو کرد، باید که کوبید باید دوباره، از ریشه روئید  

سرود «پیکار مقدس»

این سرود از شاهکارهای ماندگار علیه فاشیسم هیتلری تصنیف آن توسط واسیلی لیبیدیف کوماج و موسیقی اش توسط الکسندر الکسندروف در اوج جنگ جهانی دوم در سال1941

 سرود «باد و طوفان» اجرا: «آرون»

برای همبستگی بین المللی کارگری

سرود «برپا خیز»

کاری از کنفدراسیون دانشجویان خارج ‌از ایران در سال‌های دهه‌ی پنجاه شمسی  

سرود اتحاد براساس آهنگی از روح الله خالقی

سرود اتحاد براساس آهنگی از زنده یاد روح الله خالقی  

ویدیو شاخص

دسته ها

بایگانی شمسی