۶ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: سم

سمپاشی و کودپاشی عمدی روی علف ها و گیاهان به دستور رئیس حراست شرکت نیشکر کارون

شهرستان شوشتر. این فاجعه باعث تلف شدن بسیاری از گوسفندان و دام های دیگر منطقه نزديك اين شركت شده است.  

ویدیو شاخص

دسته ها