۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: سهام عدالت

کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت در تهران، دست به تجمع زدند.

امروز دوشنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰، شماری از کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت در مقابل ساختمان معاونت امور تعاون وزارت کار در تهران، دست به تجمع زدند. این کارکنان اهم مطالبات خود را تامین امنیت شغلی و پرداخت مطالبات معوقه خود، عنوان کردند. کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت روز گذشته نیز در راستای رسیدگی به مطالباتشان در مقابل […]

 تجمع کارکنان دفاتر “”سهام عَدالت”” در تهران

یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ شماری از کارکنان دفاتر سهام عدالت برابر ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی تهران، دست به تجمع زدند. تجمع کنندگان با در دست داشتن بنر و نوشته‌هایی، اهم مطالباتشان را، با توجه به ۱۵ سال سابقه کار، تامین امنیت شغلی و پرداخت معوقه‌ها عنوان کردند.  

ویدیو شاخص

دسته ها