۶ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: سپیده دم

نام اثر: سپیده دم

تکنیک چاپ لینولئوم اجرا ۱۴۰۱ نام هنرمند: محفوظ سپیده‌دم اشاره‌ای است به سنت شنیع اعدام‌ها در صبح علی‌الطلوع 🔸ارسالی به اتحادیه آزاد کارگران ایران 🔻این جنبش را سر بازایستادن نیست

ویدیو شاخص

دسته ها