۸ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: سیرجان

برخورد شدید پلیس را با خانواده‌ای که برای انتقال آب به طرف معدن اعتراض کردند.

این ویدیو دیروز ۸ دی ۱۴۰۰ در یکی از روستاهای سیرجان فیلمبرداری شده که برخورد شدید پلیس را با خانواده‌ای نشان می‌دهند که برای انتقال آب به طرف معدن اعتراض کردند.  

ویدیو شاخص

دسته ها