۲۸ فروردین, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: سیمان سپاهان

کارگران سیمان سپاهان برای دومین روز متوالی دست به تجمع زدند

امروز یکشنبه ۲۴ بهمن‌ماه کارگران سیمان سپاهان اصفهان در اعتراض به نبود امنیت شغلی و دستمزدهای پایین برای دومین روز متوالی دست به تجمع زدند. یکی دیگر از خواسته‌های کارگران بازگشت به کار همکاران اخراج شده است. این کارگران با کوچکترین اعتراض صنفی تهدید به اخراج می‌شوند.  

کارگران سیمان سپاهان دست به تجمع زدند

امروز ۲۳ بهمن‌ماه، کارگران سیمان سپاهان در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی، دستمزد پایین و عدم امنیت شغلی دست به تجمع زدند. کارگران معترض همچنین خواستار بازگشت به کار همکاران اخراج شده خود شدند.

ویدیو شاخص

دسته ها