۶ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: شرکت آذراب

پلمپ در مدیریت شرکت آذراب توسط کارگران

کارگران شرکت آذرآب(فاذر) درب مدیریت را به دلیل پرداخت نکردن دستمزد پلمپ و مدیر کارخانه را اخراج کردند سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱  

ویدیو شاخص

دسته ها