۱۰ اسفند, ۱۴۰۲

بایگانی برچسب ها: شرکت فردادکار آمیتیس

تجمع اعتراضی مالباختگان شرکت فردادکار آمیتیس

در اعتراض به روند رسیدگی به پرونده این شرکت امروز هم در مقابل دادسرای ناحیه ۳۱ تهران تجمع برگزار کردند. دوشنبه ۲۷ دیماه ۱۴۰۰

ویدیو شاخص

دسته ها