۶ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: شهر مریوان

 گرامیداشت روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان در شهر مریوان

 گرامیداشت روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان در شهر مریوان بعد از ظهر امروز چهارشنبە ۳ آذر ١٤٠٠ برابر با ٢٤ نوامبر ٢٠٢١ جمعی از زنان و مردان آزادیخواە و برابری طلب شهر مریوان بە مناسبت ٢٥ نوامبر روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان در” پارک ملت ” این شهر اقدام بە تجمع […]

ویدیو شاخص

دسته ها