۱ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: شهر من

آهنگ «شهر من» موسیقی : وحید قاسمی

ترانه : سلیمان دیدار شفیعی خواننده : زیبا نوری آهنگ و کلیپی که روایتگر گوشه ای از خشونت جاری بر علیه زنان است هنر اعتراضی

آهنگ «شهر من»

آهنگ «شهر من» موسیقی : وحید قاسمی ترانه : سلیمان دیدار شفیعی خواننده : زیبا نوری آهنگ و کلیپی که روایتگر گوشه ای از خشونت جاری بر علیه زنان است  

ویدیو شاخص

دسته ها