۱ تیر, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: صنوبر

صنوبرها به نجوا چیزی گفتند

به نوکردنِ ماه بر بام شدم با عقیق و سبزه و آینه. داسی سرد بر آسمان گذشت که پروازِ کبوتر ممنوع است. صنوبرها به نجوا چیزی گفتند و گزمگان به هیاهو شمشیر در پرندگان نهادند. ماه برنیامد. «احمد شاملو»  

ویدیو شاخص

دسته ها