۴ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: ضرب و شتم دست فروشان

ضرب و شتم دستفروشان در سنندج توسط ماموران شهرداری

روز چهارشنبه ۱۲ مرداد ماموران شهرداری سنندج با ضرب و شتم و غارت وسایل دست فروشان اقدام بە جلوگیری از کاسبی این شهروندان نمودند. از آنجا کە طبق آمار دولتی کردستان از فقیرترین مناطق ایران است و دست فروشان از روی فقر و بیکاری بە دست فروشی پناه بردە اند، نهاد های حکومتی بە جای […]

ویدیو شاخص

دسته ها