۱ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: فریدون فروغی

آهنگ «حقه» فریدون فروغی” ترانه‌سرا: فرهنگ قاسمی

«حقه» مشتی ماشالا، حُقه‌ای والا حُقه‌ای والا، می‌کِشی بالا مال و مَنالا، می‌کنی حاشا بارت می‌لنگه، الاغه لنگه شیشه و سنگه مشتی ماشالا دستات که رو شه، خون که بجوشه خلق بخروشه؛ داره تماشا حاضر و غایب صادق و کاذب شحنه و نایب؛ جملگی رسوا مشتی ماشالا، حُقه‌ای والا حق؛ پیشِ رنجه، مار؛ سرِ گنجه […]

بخش‌هایی از آهنگ «سال قحطی»

🎼 اجرای زنده بخش‌هایی از آهنگ «سال قحطی» ترانه: مسعود امینی موسیقی و اجرا: فریدون فروغی  

ویدیو شاخص

دسته ها