۲۳ تیر, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: قرارداد کار

✍سو استفاده در قراردادهای کار

✅حاجی زاده کارشناس روابط کار 🔹از مواردی که کارگران آن را سو استفاده در قرارداد کار تلقی می‌کنند، اقرار کارگر در تمدید قرارداد کار جدید هست که اعلام می‌کند کلیه حقوق و مزایای قرارداد قبل را دریافت و تسویه حساب کرده و هیچگونه ادعایی بابت این موضوع ندارد.  

ویدیو شاخص

دسته ها