۳ تیر, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: قطعنامه پایانی

قطعنامه پایانی تجمع سوم اسفند شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

در آغاز جا دارد از روز دوم اسفند پاسداشت زبان مادری یاد کنیم.احترام به زبان مادری، احترام به تنوع فرهنگ ها و کثرت گرایی فرهنگی است و بستری است برای برابری همه ی انسان ها فارغ از رنگ و زبان و نژاد خاص. معلمان ارجمند و مردم فرهیخته ایران: همان طور که خود آگاه هستید،اساس […]

قطعنامه پایانی تجمع سراسری معلمان ایران، دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰

ما امروز در اینجا جمع شده‌ایم که فریاد بزنیم ساختار آموزش در این کشور سیر قهقرایی را می پیماید و عدالت آموزشی بیش از هر زمان دیگری به محاق رفته است. ما جمع شده ایم اعلام نماییم کارد به استخوان رسیده و زندگی و معیشت فرهنگیان بازنشسته و شاغل مانند اکثریت جامعه و زحمتکشان دچار […]

قطعنامه پایانی تجمع بیست و سوم دی ماه یک هزار و چهارصد فرهنگیان

  مردم شریف ایران، معلمان شجاع و آگاه و دانش آموزان گرامی امروز در حالی گرد هم آمده‌ایم که دهها هزار معلم شاغل و بازنشسته از سراسر کشور با فراخوان شورای هماهنگی در یک تجمع اعتراضی حضور یافته‌اند تانسبت به عملکرد غیر قابل قبول دولت و مجلس در قبال جامعه فرهنگیان اعتراض کنند و بار […]

قطعنامه پایانی تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز

قطعنامه تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز که امروز در پایان تجمع قرائت شد دوشنبه ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۰  

قطعنامه پایانی تجمع سراسری فرهنگیان ایران   ۱۱ آذر ۱۴۰۰ 

مردم آگاه  ٬ فرهنگیان شریف ایران   🛑 امروز کشور ما ٬ به خاطر مدیریت ناکارآمد و غیرپاسخگو در بحران‌های مختلف طبیعی، زیست محیطی، روحی و روانی ، اخلاقی ، اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی، آموزشی ، بهداشتی گرفتار آمده و عرصه‌ی زندگی بر مردم تنگ‌تر شده‌است.  ✅ برکسی پوشیده نیست ، که پیامد ابر بحرانهای موجود […]

ویدیو شاخص

دسته ها