۴ مرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: قفر

از هر سه ایرانی، یک نفر می خواهد از ایران مهاجرت کند.

.⁣ مرکز افکارسنجی کیو، نخستین نتایج نظر‌سنجی ملی خود را در مورد تمایل به مهاجرت ایرانیان منتشر کرد. ⁣ در این نظر‌سنجی آمده: تمایل به مهاجرت در سال ۹۵ برابر با ۲۹/۸ درصد بوده اما در آذرماه ۱۴۰۰ به ۳۳/۴ درصد رسیده است. به عبارتی از هر سه ایرانی، یک نفر مایل به مهاجرت است.⁣ […]

ویدیو شاخص

دسته ها