۴ مرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: قیام گرسنگان

ایجاد جو امنیتی در شهر سنندج

گزارشات منتشرشده از سنندج حاکی از جو شدید امنیتی در این شهر و حضور گسترده نیروهای ضد شورش در خیابان‌های این شهر دارد. حضور این نیروها برای ممانعت از تجمع مردم در اعتراض به گرانی می‌باشد.  

ویدیو شاخص

دسته ها