۲۴ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: لبخند

اشک رازی ست, لبخند رازی ست….

اشک رازی ست لبخند رازی ست عشق رازی ست اشک آن شب لبخند عشقم بود قصه نیستم که بگوئی نغمه نیستم که بخوانی صدا نیستم که بشنوی یا چیزی چنان که ببینی یا چیزی چنان که بدانی من درد مشترکم مرا فریاد کن درخت با جنگل سخن می گوید علف با صحرا ستاره با کهکشان […]

ویدیو شاخص

دسته ها