۱ تیر, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: مادرکارگر

✍️ جعفر عظیم زاده ♦️ کدامین دست پلیدی روی گوهر عشقی مادر کارگر به خون خفته ستار بهشتی بلند شده است

  گوهر عشقی چیزی برای جلب توجه گرسنگان مستاصل از تامین معیشت موتور سوار و پیاده نداشت که از سوی آنان مورد تهاجم قرار گیرد. گوهر، نه گوشی میلیونی داشت و نه طلا و جواهری که نظر این دسته از ما مردم ایران را از سر استیصال و درماندگی برای گذران زندگی جهت تعرض و […]

ویدیو شاخص

دسته ها