۳۱ تیر, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: محکمه

“تمام محکمه‌هایم” خواننده :جون بائز

هر زندگی یک انقلاب است؛ انقلابی در برابرِ نیستی! زندگی تمام آدم‌هایی که هر نفس با افسردگی‌شان کشتی می‌گیرند، از دست دادن‌هایشان را تاب می‌آورند، افتادن‌هایشان را بر می‌خیزانند، زندگیِ تمام آدم‌هایی که به جنگِ بی‌معنایی و پوچی می‌روند، و وجود خویش را معنایی تازه می‌دهند، تمام آدم‌هایی که رنج می‌کشند، اما رنج نمی‌دهند، زخم […]

ویدیو شاخص

دسته ها