۳۰ تیر, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: مدرسه

اعتراض یک سرایدار مدرسه به شرایط سخت معیشتی و عدم توجه مسئولین

اعتراض یک سرایدار مدرسه به شرایط سخت معیشتی و عدم توجه مسئولین ۱۰ آذر ۱۴۰۰ #فقر #گرانی  

ویدیو شاخص

دسته ها