۴ مرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: مرگ بر دیکتاتور

بدنبال مرگ بکتاش آبتین، شعار مرگ بر دیکتاتور زندان اوین را به لرزه در آورد

ساعتی پیش و بدنبال دریافت خبر مرگ بکتاش آبتین از سوی زندانیان سیاسی بند ۸ اوین، طنین شعار مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر…، مرگ بر…، فضای زندان اوین را در بر گرفت. زندانیان سیاسی بند ۸ اوین ابتدا در هواخوری بند با سر دادن این شعارها دست به اعتراض زدند و سپس همه آنان از […]

ویدیو شاخص

دسته ها