۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: مزد روزانه

✍️نحوه اضافه کاری

✅آرمین خوشوقتی کارشناس روابط کار: 🔹مزد روزانه (مزد ثابت یعنی پایه حقوق + پایه سنوات + مزایای به تبع شغل) تقسیم بر 7.33 ساعت کاری ضربه در 1.4 که در نهایت مزد هر ساعت اضافه کاری بدست می آید. 💥کارگران توجه کنند که محاسبه اضافه کاری بدون پایه سنوات و مزایای به تبع شغل محاسبه […]

ویدیو شاخص

دسته ها