۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: مسجد سلیمان

کارگران شهرداری مسجد سلیمان چهار ماه معوقات مزدی دارند

کارگران خدماتی شهرداری مسجد سلیمان در استان خوزستان چهار ماه معوقات مزدی طلبکارند. به گفته آن‌ها؛ شورای شهر برای سامان دادن به وضعیت شهر و مطالبات کارگران باید نظارت خودرا بیشتر کند. کارگران خدماتی شهرداری مسجد سلیمان با بیان اینکه مطالبات آن‌ها دست‌کم چهارماه به تاخیر افتاده است، گفتند: در این اوضاع اقتصادی که شرایط […]

ویدیو شاخص

دسته ها