۵ تیر, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: مناسبات سرمایه داری

قانون می‌بافند تا با ایجاد تبعیض استثمار بر کارگران را تشدید کنند

برای صیانت از این قوانین استثمارگرایانه دَم و دستگاه‌های عریض و طویل قانونگذاری، دولتی و قضایی ایجاد می‌کنند و در نهایت برای تعمیق هرچه بیشتر استثمار، سرمایه‌داران، خود قوانین جدیدی وضع کرده و اِعمال می‌کنند… این است داستان مناسبات سرمایه‌داری…  

ویدیو شاخص

دسته ها