۵ اردیبهشت, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: میدان نفتی

تجمع اعتراضی و اعتصاب کارگران میدان نفتی یادآوران

کارگران شاغل در میدان مفتی یادآوران در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و عدم پرداخت حقوق معوقه دست به اعتصاب و تجمع زدند. چهارشنبه ۲۹ دیماه ۱۴۰۰

ویدیو شاخص

دسته ها