۲۴ فروردین, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: ناظم حکمت

ارتش گرسنگی راه می‌رود شهرها را به‌دوش می‌کشد

ارتش گرسنگی راه می‌رود با گام‌های تندر با سرودهای آتش با امید به‌بیرقِ شعله شکلش با امید به‌امید. ارتش گرسنگی راه می‌رود شهرها را به‌دوش می‌کشد با کوچه‌ها و خانه‌های تاریک‌شان، دودکش‌های کارخانه‌ها را به‌دوش می‌کشد و خستگی بی‌پایان خروجی کارخانه‌ها را. «ناظم حکمت»  

و ما زمستان دیگرى را سپرى خواهیم کرد

‏ و ما زمستان دیگرى را سپرى خواهیم کرد با عصیان بزرگى که در درونمان هست و تنها چیزى که گرممان مى‌دارد، آتش مقدس امیدوارى‌ست ناظم حکمت ‌

عشق من آن‌ها در رژه‌اند سرها به جلو، چشم‌ها گشاده

شاعر: ناظم حکمت مترجم: احمد پوری گوینده: فریاد موسویان عشق من آن‌ها در رژه‌اند سرها به جلو، چشم‌ها گشاده شهر در لهیب ارغوانی آتش جا پاها تا بی‌انتها و مردم چون درختان چون گوشت بر چنگک قصابی تکه تکه می‌شوند اما آسان‌تر سریع‌تر. عشق من در میان جا پاها، سلاخی‌ها گاه تو را، نان را […]

«امروز یکشنبه» شعر: ناظم حکمت…

گوینده: چتین تکیندور زیرنویس فارسی  

در راه‌های روشنایی……

در راه‌های روشنایی تنها يک دين يک قانون يک باور و يک حق وجود دارد که در اينجا و در همه جا يكی است: کارِ کارگر! «ناظم حکمت»  

ویدیو شاخص

دسته ها