۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: نامه اتحادیه آزاد کارگران ایران

نامه‌ی اتحادیه آزاد کارگران ایران خطاب به بخش بین المللی اتحادیه‌های کارگری درخصوص سرکوب گسترده‌ی کارگران ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی

همکاران و اعضای نهادها و تشکل‌های کارگری در سراسر جهان   با درودهای صمیمانه   حکومت جمهوری اسلامی در طول دوران حاکمیت خود همواره دست به سرکوب گسترده‌ای علیه کارگران، معلمان، بازنشستگان و تمامی گروه‌های مزدبگیر زحمتکش و تشکل‌های مستقل آنان زده است.   این سرکوب‌ سیستماتیک و تداوم بی‌وقفه آن در حالی است که […]

ویدیو شاخص

دسته ها