۴ مرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: ناهید خداجو

✍️ناهید خداجو، بازی با جان کارگران برای لقمه ای نان….

کارگران تحت ستم نظام سرمایه داری تلاش بین مرگ و زندگی برای نان بدون کوچکترین امکان امنیتی در محیط کار بطور طبیعی روزانه تعدادی زیادی از کارگران قربانی محیط ناامن کار میشوند و براحتی جانشان را بدلیل حفظ منافع سرمایه از دست میدهند .ودر این موارد وحشتناک کسی پاسخگو جان کارگران نیست .براحتی آمار روزانه […]

ویدیو شاخص

دسته ها