۳۱ تیر, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: نمایندگان

همبستگی شبکه سراسری نمایندگان محل کار انگلیس با مبارزات معلمان ایران

شبکه سراسری نمایندگان محل کار درود و همبستگی خود را به معلمان و سایر کارگران در ایران که در حال حاضر درگیر مبارزات هستند میفرستد. متذکر می شویم که معلمان در ایران از سال 1397 در حال دوام بر مبارزات خود بوده و در ماه های اخیر اعتراضات سراسری مکرری را برای مطالباتی همچون؛ پرداخت […]

ویدیو شاخص

دسته ها