۹ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: نه به تبعیض و نابرابری

پیام پروین محمدی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت ۸ ماررس

پیام پروین محمدی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت ۸ مارس ۲۰۲۲ روز جهانی زن “ هشت مارس روز جهانی زن را به همه زنان و مردان کارگر و انسانهای شریفی که دل در گرو رهایی بشریت از ستم و استثمار و تبعیض و نابرابری دارند و به همه انسانهای تحت ستم […]

ویدیو شاخص

دسته ها