۲ تیر, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: هاوژین لطیفی

برگزاری جلسه بازپرسی گلنار قدیم‌خانی، هاوژین لطیفی و آرمین شریفه

امروز چهارشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۱، گلنار قدیم‌خانی از معلمان سنندج، آرمین شریفه فعال کارگری و همسر وی هاوژین لطیفی که توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای سنندج برای اخذ آخرین دفاعیات احضار شده بودند مورد بازپرسی قرار گرفتند. اتهام انتسابی به هر سه نفر آنها “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده بود. در این جلسه بازپرسی برای […]

ویدیو شاخص

دسته ها